Een hypotheek regelen na uw AOW leeftijd. Kan dat nog?

Wilt u verhuizen naar een andere woning? Of wilt u blijven wonen in uw huidige woning maar toch over de overwaarde in uw huis kunnen beschikken? Als u gepensioneerd bent, is het dan nog mogelijk om een hypotheek te krijgen?

Ondanks het feit dat de hypotheekregels de laatste jaren strenger zijn geworden zijn er nog voldoende mogelijkheden om een nieuwe hypotheek te krijgen. Ook als u wat ouder bent.

AOW-ers kunnen meer lenen
Sterker nog, zeker als u inmiddels de AOW leeftijd heeft bereikt en pensioen ontvangt kunt u zelf meer lenen op basis van uw inkomen. Dat komt omdat pensioeninkomen eigenlijk een hele zekere inkomensbron is. Pensioen ontvangt u namelijk de rest van uw leven, gegarandeerd.

In veel gevallen is het pensioeninkomen lager dan het inkomen dat werd verkregen toen men nog werkte. Maar daar staat tegenover dat u na pensionering over de eerste twee belastingschijven veel minder belasting betaalt.

Banken moeten tegenwoordig allemaal op dezelfde manier uitrekenen hoeveel u maximaal mag lenen. Dat noemen we de GHF-norm. GHF staat voor Gedragscode Hypothecaire Financiering. En uit die GHF-norm blijkt dat gepensioneerden meer kunnen lenen dan mensen met hetzelfde inkomen en die nog niet gepensioneerd zijn.

Voorbeeld Maximale hypotheek AOW-er
De heer en mevrouw Jansen zijn 64 jaar en beiden nog werkzaam. De heer Jansen heeft een inkomen van € 40.000 en mevrouw Jansen verdient € 20.000 per jaar. Op basis van dit gezamenlijke inkomen kunnen ze nu een bedrag lenen van € 277.000.

Hun buren, de heer en mevrouw van de Berg, hebben inmiddels de AOW-leeftijd bereikt en genieten van hun pensioen. In dit voorbeeld is hun pensioen inkomen hetzelfde als bij de familie Jansen: € 40.000 voor meneer en € 20.000 voor mevrouw. De hypotheekadviseur van Financieel Helder maakt ook voor familie van de Berg een berekening voor het bepalen van de maximale hypotheek en komt uit op een te lenen bedrag van € 357.000. Dat is dus nogal een verschil. Met hetzelfde inkomen kan het gepensioneerde stel dus € 70.000 meer lenen.

Veel veranderd in hypothekenland
Er is de laatste jaren veel veranderd waar u rekening mee moet houden als u nu weer een nieuwe hypotheek wil afsluiten. Ik noem even aantal belangrijke zaken.

Zo kunt u de rente vanaf 2001 nog maar 30 jaar aftrekken, moet er bij een nieuwe hypotheek worden afgelost om renteaftrek te behouden en moet de overwaarde uit een verkochte woning worden gebruikt voor een volgende woning.

Goed hypotheekadvies levert voordeel op
Door deze nieuwe regels is het verstandig om u goed te laten adviseren. Dat voorkomt fiscale tegenvallers en ingewikkelde constructies. Wij helpen u daar graag bij.