Februari 2015
Bent u eigenaar van een leegstaand pand?
Bent u of is uw bedrijf in het bezit van een leegstand pand? Let dan op! Want langdurige leegstand van panden kan gevolgen hebben voor dekking en verzekeringspremies. Ook neemt de kans op schades bij langdurige leegstand toe.

Dekking kan beperkt worden bij leegstand
Langdurige leegstand (dit betekent voor de meeste verzekeraars vanaf 2 maanden) brengt grote financiële risico's met zich mee. Veel eigenaren weten namelijk niet dat de dekking van een verzekering in veel gevallen wordt beperkt als een gebouw voor een langere periode leegstaat. Vorstschade, waterschade, inbraak, vandalisme en aanrijding zijn dan meestal niet meer verzekerd. Sommige verzekeraars behouden zich het recht voor om de voorwaarden aan te passen, als de leegstand niet tijdig wordt gemeld. Ook kan de polisdekking worden opgezegd, zonder recht op schadevergoeding.

Meer schaderisico's bij leegstand
Hoewel het misschien lijkt dat het schaderisico bij een leegstaand gebouw afneemt, blijkt dit in de praktijk juist anders te zijn. Zo wordt minder aandacht aan het pand besteed wanneer huurpenningen uitblijven. Een voorbeeld is dat de leidingen van een onverwarmd gebouw kunnen springen in een vorstperiode als de cv- en waterleidingen niet zijn afgesloten. Ook is bij leegstand weinig sociale controle. Inbrekers en vandalen kunnen hierdoor vaak ongemerkt hun gang gaan in leegstaande panden.

Wijziging bestemming van het pand? Geef het aan ons door!
Er zijn een aantal manieren om leegstand te voorkomen zoals antikraak en andere vormen van professioneel leegstandbeheer. Het is van belang dat eigenaren en beheerders van leegstaande gebouwen serieus aandacht besteden aan de risico- en verzekeringsgevolgen van leegstand. Een wijziging van een bestemming van een bedrijfspand, verhuur of leegstand dient u altijd te melden. Toch gebeurt dit te weinig. Wij raden u daarom aan altijd contact met ons op te nemen zodat wij met u na kunnen gaan welke maatregelen genomen kunnen worden.

Februari 2015
Mogelijkheden verhuur leegstaande woning
De woningmarkt herstelt zich goed. In het vierde kwartaal van 2014 werden ruim 30% meer woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch zullen er nog veel mensen zijn waarvan het huis al lang te koop staat. Tijdelijke verhuur is dan een optie. De voordelen van tijdelijke verhuur zijn dat een deel van de dubbele woonlasten vergoed worden en dat een bewoonde woning meestal sneller verkocht wordt dan een leegstaande woning.

Leegstandwet
Tijdelijke verhuur is toegestaan, dit is geregeld in de Leegstandwet. De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren. U kunt uw leegstaande woning tijdelijk verhuren, mits u hiervoor een vergunning aanvraagt en verkrijgt bij de gemeente waar de woning staat en uw hypotheekverstrekker daar toestemming voor geeft.

Huurbescherming
Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. Dit betekent dat u de huur kunt opzeggen als de woning is verkocht. Wel moet de huurovereenkomst voor tenminste zes maanden worden aangegaan en geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden voor de verhuurder. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand.


Oktober 2014
~~Adjiedj Bakas:
adviseur wordt weer populair InFinance | Datum: 29-10-14
De financieel adviseur wordt in toenemende mate weer populair onder consumenten. Dat voorspelt de bekende trendwatcher Adjiedj Bakas in een interview met InFinance. Het provisieverbod vormt in ieder geval geen bedreiging daarvoor. “In Engeland is de consument inmiddels al gewend en bereid om zijn adviseur per uur te betalen.” Ondanks de vele initiatieven om de financiële zelfredzaamheid bij burgers te bevorderen, gelooft Adjiedj Bakas niet dat het kennisgebrek over financiële producten bij consumenten zal afnemen. “De gemiddelde consument heeft helemaal geen verstand van financiële producten en zal dat niet krijgen ook. Dat maakt het voor aanbieders nogal lastig om financiële producten een beetje sexy in de markt te zetten.” Daarnaast hebben mensen last van keuzestress en hebben ze niet altijd zin om na werktijd met hun financiële huishouding aan de slag te gaan. Om die reden voorspelt Bakas een toenemende populariteit voor de financieel adviseur.

Provisieverbod
“Net als hier is in Engeland de markt voor het financieel advies gesaneerd en geprofessionaliseerd. Dat gebeurde daar veel eerder dan hier in Nederland en nu zie je de adviesmarkt in Engeland weer opleven. De gemiddelde consument krijgt keuzestress van het enorme aanbod aan producten en diensten. In Engeland is de consument inmiddels gewend en bereid om zijn adviseur per uur te betalen, wat hij vroeger natuurlijk ook al deed via de provisies. In Nederland komt dat besef ook weer terug. De consument zal op zoek gaan naar een financieel adviseur die hen helpt bij het maken van de juiste keuzes.”

September 2014
'Rente over restschuld woning langer aftrekbaar'

De rente over de restschuld die overblijft na de verkoop van een woning wordt langer aftrekbaar. De periode wordt verlengd van tien naar vijftien jaar. 

Dat heeft het kabinet vorige week tijdens het begrotingsoverleg afgesproken met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, meldt RTL Nieuws donderdagavond.

De maatregel, die al snel een paar honderd euro in de maand zou schelen, moet de woningmarkt verder in beweging krijgen. Veel mensen zitten met het probleem dat hun woning nu veel minder waard is dan toen ze die kochten.

Ook zou zijn afgesproken dat de crisismaatregel voor woningbezitters met dubbelde hypotheeklasten wordt uitgebreid. Mensen die hun oude woning niet verkocht krijgen, kunnen straks drie jaar in plaats van twee jaar de hypotheekrente aftrekken.

 Door: Novum

April 2014
Geld voor elkaar
Sinds april 2014 zijn wij intermediair geworden voor www.geldvoorelkaar.nl 

Wat is Geldvoorelkaar.nl?
Geldvoorelkaar.nl is het grootste crowdfunding platform in Nederland. Dit platform brengt geldgevers en -leners bij elkaar. In plaats van een beroep op uw bank, doet u een beroep op mensen.
Uitgangspunt is een win-winsituatie. De geldlener krijgt een lagere rente en de geldgever een hoger rendement.

Waarom Geldvoorelkaar.nl?
Geldvoorelkaar.nl is opgezet door twee oud-bankdirecteuren. Zij weten hoe stroef het verstrekken van een krediet verloopt en weten dat  het rendement op uw belegging  zwaar tegenvalt. Zij bieden hiervoor een alternatief. Zij maken lenen en investeren door crowdfunding weer interessant. Of het nu gaat om een particulier, een microkrediet of een lening voor het mkb. U kunt via crowdfunding alternatief beleggen.
 
Slimmer investeren & goedkoop lenen
Via dit crowdfunding platform leent u, samen met andere particulieren en bedrijven, geld aan elkaar op basis van een contract. Als investeerder weet u precies waarin u investeert en wanneer de lener betaalt. Als lener bepaalt u zelf het geldbedrag, de jaarrente en de looptijd.

Uw voordelen:
• Transparant: u heeft 100% inzage in de kosten.
• Goedkoop: in vergelijking met kredietverstrekkers zijn uw kosten laag.
• Meer dan 90% van de projecten wordt succesvol gefund.
• Beter resultaat: de geldlener krijgt lagere rente en de geldgever een hoger rendement.

Meer weten? Neem contact met ons op tel. 0111-658522 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

April 2014
Restschuld financieren meestal goedkoper via los krediet!

Betreffende de financiering van een restschuld (verkoopverlies) bestaat nogal verschil van mening met veelal vooringenomen standpunten en/of inzichten.
Vaak zoekt men de oplossing bij de hypotheekverstrekker waar de hypotheek op de oude woning loopt. Maar het kan ook anders en meestal beter.

In het kort wil ik u wijzen op de consequenties van restschuld financieren door middel van een hypotheek via de huidige bank en het meestal goedkopere alternatief.

Via de huidige bank:
1.De geldverstrekkers beperken zich tot de eigen klant.
2.Daardoor is de keus voor de nieuwe hypotheek beperkt tot de huidige bank en bent u niet flexibel.
3.U kunt geen gebruik maken van een betere aanbieding tegen een lagere rente van een andere geldverstrekker.
4.Dus (veelal) een te hoge rente voor de nieuwe hypotheek.
5.Vaak beperkt de huidige bank het financieren van de restschuld tot een maximum.
6.Een nadeel is dat in veel situaties de nieuwe hypotheek dan niet onder NHG kan worden afgesloten.
7.Gedurende de looptijd van de nieuwe hypotheek zal u dus een hogere rente moeten betalen.

U kunt daardoor fors benadeeld worden met name door de genoemde punten onder 3 en 6.

Het goedkopere alternatief:
1.De basis hypotheek, evt. onder NHG, afsluiten bij een andere aanbieder tegen de beste condities.
2.Het verkoopverlies (restschuld) financieren met bijvoorbeeld een Persoonlijke Lening.
3.Restschuld financieren tegen een vaste rente en looptijd van 10 jaar met renteaftrek: het hoeft niet annuïtair.
4.Met een Persoonlijke Lening op 120 maanden staat de rente gedurende de hele looptijd vast.
5.De rente van een Persoonlijke Lening of Doorlopend Krediet is doorgaans hoger, maar geldt alleen voor de restschuld over een kortere periode.
6.Een WOZ krediet is snel af te sluiten en is bovendien overzichtelijk.

U wilt weten waar u aan toe bent!
 Wanneer de woning 'onder water staat' wilt u weten waar u aan toe bent.
 Hoeveel kan men nog lenen voor aankoop van een nieuwe woning, rekening houdend met het verkoopverlies? Bij de financiering van de restschuld kan ik daar ook duidelijkheid over geven.Januari 2014
Het aantal schadevrije jaren wordt vanaf 1 januari dit jaar vermeld op het polisblad van de autoverzekering. Tot op heden vermeldden veel verzekeraars alleen de plaats op de bonus/malus-ladder, maar die ladders kunnen per verzekeraar verschillen.

Dat leidt tot onduidelijkheid bij het overstappen naar een andere autoverzekering of bij een premievergelijking. Met het nieuwe systeem van schadevrije jaren is die onduidelijkheid verdwenen. Dat maakt een eind aan de onaagename verrassing dat een nieuwe verzekering bij herberekening duurder blijkt omdat de consument te veel schadevrije jaren heeft opgegeven. Ook zal het niet meer voorkomen dat een consument een te hoge premie betaalt, omdat hij te weinig schadevrije jaren heeft opgegeven.

No claim beschermer
Autoverzekeraars blijven wel de mogelijkheid houden om tijdens de verzekering eigen voorwaarden te hanteren zoals een no-claimbeschermer, die ervoor zorgt dat de verzekerde niet terugvalt in schadevrije jaren als hij een keertje schade claimt. Zulke extra’s kan een consument bij een overstap niet meenemen naar een andere verzekeraar. De nieuwe verzekeraar zal naar het werkelijke aantal schadevrije jaren kijken bij het vaststellen van de premie.

Voor de aller beste autoverzekering tegen de aller scherpste premie neemt u even contact met ons op t. 0111-658522. Wij gaan graag de uitdaging aan.November 2013

LAAT UW PENSIOEN SCANNEN

Het zal u niet ontgaan zijn dat ‘pensioen’ op dit moment erg actueel is.
Zo hebben sommige pensioenfondsen momenteel grote problemen om te kunnen blijven voldoen aan hun verplichtingen en wordt er zelfs gesproken over een mogelijke verlaging van de pensioenen.
Er is veel dynamiek op pensioengebied en er wordt veel onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van Nederland.

Uit onderzoeken is gebleken dat:

Maar liefst 88% van de Nederlanders de eigen pensioensituatie niet goed kent
Bron: TNS Nipo in opdracht van Centiq/Wijzer in Geldzaken

Nederlanders hun pensioenkennis overschatten en vaak een te rooskleurig beeld hebben
Bron: AFM en Wijzer in Geldzaken


Hoe financieel bewust bent u eigenlijk?
Weet u precies wat het netto maandinkomen voor uw nabestaanden is als u zou overlijden?
En hoeveel hypotheek is dan nog financieel verantwoord?
Hoeveel netto maandinkomen heeft u als u met pensioen gaat? En kunt u van dat inkomen nog wel 
fatsoenlijk leven?
Hoeveel hypotheek is dan nog financieel verantwoord?
Hoe ziet uw inkomen er uit als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt?
Hoe lang heeft u dan recht op een uitkering?
Allemaal vragen waar u vroeg of laat mee te maken kunt krijgen en waaruit zal blijken dat uw netto inkomen de hoeksteen is van uw financiën. Goed inzicht hierin is onmisbaar!


Regeren is vooruitzien: laat nu uw Pensioen- en inkomensscan maken

Als onafhankelijk financieel advieskantoor zien wij het als onze plicht om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de pensioenbewustzijn onder onze relaties. Daarnaast verschaffen wij graag duidelijk inzicht in de financiële gevolgen van belangrijke gebeurtenissen.

Wij kunnen ook voor u een complete pensioen- en inkomensscan maken. De gegevens van uw (eventuele) partner kunnen worden opgenomen in het rapport, zodat u direct ziet hoe u er persoonlijk en als gezin exact voor staat.

In een begrijpelijk rapport ziet u in één oogopslag en in ‘gewone mensentaal’ wat uw inkomen is bij:

 Overlijden
 Arbeidsongeschiktheid
 Werkloosheid
 Pensionering

Wat kost het?
Wij kunnen uw persoonlijke financiële pensioen- en inkomensscan uitvoeren voor slechts € 149,- (inclusief BTW).
De scan wordt volledig onafhankelijk voor u uitgevoerd en heeft uitsluitend tot doel om u concreet een helder inzicht te geven in uw persoonlijke financiële situatie.

Hoe werkt het?
Stap 1
U geeft aan dat u uw eigen situatie wilt laten beoordelen via <e-mailadres> of <telefoonnummer>.

Stap 2
Wij nemen contact met u op en geven aan u door welke gegevens we nodig hebben voor het maken van uw pensioen- en inkomensscan.

Stap 3
U levert de benodigde informatie aan en wij voeren de pensioen- en inkomensscan voor u uit. Het rapport met de uitkomsten mailen wij naar u toe.

Stap 4
Wij voeren een persoonlijk gesprek met u. Dit kan telefonisch, bij u thuis of bij ons op kantoor (wat u wenst).
Tijdens dit gesprek nemen we het rapport met u door en beantwoorden wij eventuele vragen.

Stap 5
U weet precies hoe u ervoor staat!

Maak nu een afspraak: t. 0111 658522 e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.        

Oktober 2013

'Nationale Hypotheek Garantie wordt stuk duurder'

Het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt een stuk duurder. In plaats van 0,85 procent wordt straks 1 procent van het hypotheekbedrag in rekening gebracht.

 

Donderdag wordt opnieuw gesproken over vergevorderde plannen om de NHG aan te passen, meldt RTL NIEUWS woensdagavond op basis van ingewijden.In de plannen wordt ook gesproken over een eigen risico voor banken van tien procent. Die zouden van plan zijn dat deels of helemaal bij de klanten neer te leggen. Ze kunnen dat doen door het rentetarief voor hypotheken te verhogen of door minder snel een hypotheek met NHG te verstrekken.Bij huizen met een hypotheekgarantie staat het NHG-fonds garant voor de lening. Mocht de woning later met verlies worden verkocht, dan wordt de restschuld door het fonds vergoed.

Door: Novum


Oktober 2013
Heeft u een Land Rover, met als type Range Rover en de Range Rover Sport, bouwjaar 2012 en 2013, dan bieden wij u bij het afsluiten van een Topklasse polis een gratis Spotguard aan. 

De Spotguard is een uniek product, in tegenstelling tot de standaard track en trace systemen is deze niet voorzien van gps en gsm/gprs maar van gsm/gprs en radio frequentie. Steeds vaker blijkt namelijk dat criminelen het gps signaal en gsm signaal storen, waardoor traceren niet meer mogelijk is. Op dat moment verwacht een crimineel dat hij een aanwezig traceersysteem uitgeschakeld heeft. Dan bewijst de Spotguard echter zijn specifieke meerwaarde.

Hoe vraagt u dit systeem aan? U kunt contact opnemen met het bedrijf Fridon. Een onderzoeksbureau gespecialiseerd in diefstal onderzoeken. Zij plaatsen de Sportguard in korte tijd op de gewenste locatie in de auto. Wij verwijzen u graag naar de website: www.fidron.nl.
De kosten zijn voor rekening van de verzekeraar.

Vragen? 
Heeft u vragen neem dan contact op met onze auto afdeling op telefoonnummer 0111-658522
September 2013
Beperking fiscale aftrekbaarheid Consumptief Krediet voor eigen woning van kracht
 
Per 1 januari jl. is de  “wet herziening fiscale behandeling eigen woning” van kracht. Dit betekent dat de rente voor een krediet wat gebruikt wordt voor aanschaf, verbetering of verbouwing van de eerste eigen woning niet fiscaal aftrekbaar is. Deze wet heeft echter geen invloed op een Persoonlijke lening. De rente voor dit krediet BLIJFT FISCAAL AFTREKBAAR wanneer u het krediet gebruikt voor de aanschaf, verbetering of verbouwing van de eerste eigen woning.

Het kan dus zeer interessant zijn een verbouwing te financieren met een Persoonlijke Lening. Dus leent u geld voor bijvoorbeeld:
- een nieuwe keuken
- een nieuwe vloer
- een CV-ketel/installatie
- een serre of uitbouw
- een dakkapel
- een nieuwe badkamer en/of toilet
- verbouwing van een zolder
- nieuwe kozijnen

Dan is de rente fiscaal aftrekbaar. Bovendien hoeft er geen taxatierapport te worden gemaakt, betaalt u geen afsluit- en notariskosten en is de financiering meestal binnen 3 x 24 uur geregeld.
Neem eens contact met ons op om te bekijken wat voor u de meest voordelige en gepaste financieringsoplossing is. Bel 0111-65 85 22.

 
Geef Financieel Helder een beoordeling op Advieskeuze.nl
 
 
 

Zoeken

Informatie

Financieel Helder

Postadres:
Postbus 6 
4328 ZG Burgh-Haamstede

Bezoekadres: 
Roterij 40
4328 BA Burgh-Haamstede

t 0111 65 85 22 
f 0111 65 85 23 
m 06 28596146

Skype alexander.kobessen
i www.financieelhelder.nl
info@financieelhelder.nl

Privacybeleid